1 Ιουλίου, 2022/ Νέα

Στο νέο μας άρθρο που παρουσιάστηκε στο συνέδριο Digital Marketing and eCommerce στη Βαρκελώνη, παρουσιάζουμε τις απόψεις των διαφημιστών σχετικά με τη χρήση εργαλείων νευρομάρκετινγκ, όπως το Εye Τracker και το EEG. Τα αποτελέσματα της έρευνας μας έδειξαν ότι οι διαφημιστές πραγματικά ενδιαφέρονται για τις υπηρεσίες τόσο του Εye Τracking όσο και του EEG, όμως θεωρούν ότι οι πελάτες τους πιθανόν να μην είναι ανοιχτοί ή έτοιμοι να ξοδέψουν ακόμη περισσότερα χρήματα σε μια διαφημιστική καμπάνια αν δεν μπορούν να καταλάβουν σε βάθος τα αποτελέσματα που παράγονται από ένα τέτοιο εργαλείο. Τέλος, οι διαφημιστές πιστεύουν ότι ένας πιο απλοϊκός σχεδιασμός και ένα πιο ευκόλως κατανοητό εργαλείο θα έπειθε καλύτερα για τη χρηστικότητα και την χρησιμότητα του.

Σύνδεσμος του άρθρου εδώ: https://ideas.repec.org/h/spr/prbchp/978-3-031-05728-1_19.html

Share this Post