ΕΚΕΤΑ – ΙΠΤΗΛ

Η συμμετέχουσα ομάδα, το Εργαστήριο Γνώσης, Πολυμέσων και Κοινωνικών Δικτύων (MKLab – http://mklab.iti.gr), διαθέτει σημαντική εμπειρία και επιστημονική εξειδίκευση σχετικά με τις τεχνικές πτυχές της πρότασης όπως είναι η επεξεργασία Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος και οφθαλμικών αποκρίσεων, η ανάπτυξη διεπαφών εγκεφάλου-υπολογιστή, η συγχρονισμένη καταγραφή πολλαπλών αισθητήρων αλλά και η δημιουργία εικονικών εφαρμογών με εφαρμογές στην εκπαίδευση. Η ομάδα έχει σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη καινοτόμων υβριδικών διεπαφών εγκεφάλου-υπολογιστή μέσω του ηγετικού της ρόλου στα έργα ΜΑΜΕΜ “Multimedia Authoring & Management using your Eyes & Mind”, CBP “Cognitive Brain signal Processing lab” και MindSpaces “Art-driven neuro-adaptive outdoors and indoors design”.

Στα πλαίσια του έργου…

Το εργαστήριο συμμετέχει στην Κοινοπραξία ως εταίρος σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ανάλυσης σημάτων EEG και ΕΤ αλλά και της διεξαγωγής συνεντεύξεων και πειραμάτων. Συγκεκριμένα:

Ο Ιωάννης (Γιάννης) Κομπατσιάρης είναι Ερευνητής Α’ Βαθμίδας, στο ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ και υπεύθυνος του εργαστηρίου Γνώσης,  Πολυμέσων και Κοινωνικών Δικτύων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν σημασιολογική ανάλυση πολυµέσων, ανάκτηση πληροφορίας και εξόρυξη γνώσης από πολυµέσα, κοινωνικό και σημασιολογικό Ιστό και συλλογιστική. Η ενασχόλησή του σε αυτές τις ερευνητικές περιοχές έχει οδηγήσει στη συμμετοχή του σε 8 πατέντες, στη συγγραφή 38 κεφαλαίων σε βιβλία, σε 80 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και σε περισσότερες από 250 δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια. Επίσης, είναι Senior Member της ΙΕΕΕ και µέλος της ACM.

Ο Σπύρος Νικολόπουλος είναι απόφοιτος της σχολής Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Είναι επίσης κάτοχος διδακτορικού τίτλου στο πεδίο της “Σημασιολογικής ανάλυσης πολυμεσικού περιεχομένου” από το Πανεπιστήμιο του Queen Mary University of London. Σήμερα είναι Ερευνητής Γ’ στο Ινστιτούτο Πληροφορικής (IΠTΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογίας Ελλάδας (ΕΚΕΤΑ). Μεταξύ άλλων, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάλυση εικόνας, δεικτοδότηση και αναζήτηση πολυμεσικού περιεχομένου, σημασιολογική ανάλυση πολυμεσικού περιεχομένου. Τα επιστημονικά αποτελέσματα της έρευνάς του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Ο Βαγγέλης Π. Οικονόμου έλαβε τo πτυχίο του, το μεταπτυχιακό του δίπλωμα και το διδακτορικό του δίπλωμα στην επιστήμη των υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το 2000, 2003 και 2010 αντίστοιχα. Σήμερα είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Bayesian μεθόδους, μηχανική μάθηση, επεξεργασία ιατρικής εικόνας, επεξεργασία βιοϊατρικών σημάτων και διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή. Η ερευνητική του δουλεία έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

Ο Φώτης Π. Καλαγάνης αποφοίτησε από το τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ το 2013 και τρία χρόνια αργότερα (2016) έλαβε τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών στον τομέα “Ψηφιακά Μέσα και Υπολογιστική Νοημοσύνη” από το ίδιο ίδρυμα. Κατά την διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών διακρίθηκε (υποτροφία) για τις ακαδημαϊκές του επιδόσεις. Από το 2016, είναι υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ και ταυτόχρονα εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠΤΗΛ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν Deep Learning σε γράφους, Μιγαδικούς Kernels και μη-Ευκλείδεια γεωμετρία με εφαρμογές στις Διεπαφές Εγκεφάλου-Υπολογιστή και στην Υπολογιστική Νευροεπιστήμη. Το επιστημονικό του έργο έχει δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια.

Ο Κωνσταντίνος Γεωργιάδης αποφοίτησε από το τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης το 2013 και το 2015 ολοκλήρωσε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Ψηφιακά Μέσα, του τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνεχίζει τις σπουδές του στο τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως Υποψήφιος Διδάκτορας στην επιστημονική περιοχή «Ψηφιακές Τεχνικές Ανάλυσης Εγκεφαλογραφήματος» από το 2016. Από τον Ιούλιο του 2015 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και ασχολείται με την ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για Διεπαφές Εγκεφάλου-Υπολογιστή. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κυμαίνονται γύρω από τους τομείς της ανάλυσης ψηφιακών σημάτων και ειδικότερα βιοσημάτων, της μηχανικής και βαθιάς μάθησης έχοντας ως στόχο την υλοποίηση Διεπαφών-Εγκεφάλου-Υπολογιστή. Η ερευνητική του δουλεία έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και συνέδρια.


ΜΜS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ A.E


Η ΜΜS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ A.E, δημιουργήθηκε το 1994 από τον Νικόλαο Κεραμίτση και την Ειρήνη Μπούχλια με έδρα την Γρηγορίου Παλαμά 8 στην Θεσσαλονίκη. Το 2006 μεταφέρθηκε σε ιδιόκτητα γραφεία στην Τσιμισκή 43, 420 τ.μ. (Εμπορικό Κέντρο Πλατεία, Θεσσαλονίκη) όπου εδρεύει μέχρι σήμερα. Στόχος της MMS είναι η ενεργή συμμετοχή της στην πορεία εξέλιξης των εταιρειών, με τις οποίες συνεργάζεται, παρέχοντας υπηρεσίες σε θέματα οργάνωσης και προώθησης πωλήσεων. Η συνεργασία με υψηλού κύρους πελάτες δεσμεύει την εταιρεία ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών της και η προσπάθεια για την διασφαλιση της είναι συνεχής.

Η εταιρεία διαθέτει πιστοποίηση ΕΛΟΤ 1435:2009 και πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 που εκδόθηκαν 09/03/2017. Έχει ως αντικείμενο την παροχή ολοκληρωμένων επικοινωνιακών και διαφημιστικών υπηρεσιών σε οργανισμούς, επιχειρήσεις και φορείς, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Η μέχρι σήμερα επιτυχημένη πορεία της οφείλεται στα υψηλά στάνταρντς που θέτει στην εξυπηρέτηση του πελατολογίου της καθώς και στην μεγάλη επαγγελματική εμπειρία των στελεχών της, που εκτείνεται σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών Μάρκετινγκ και Προβολής.

Η MMS Α.Ε. κατά τη διάρκεια των χρόνων της λειτουργίας της, παρουσιάζει μια αναπτυξιακή και εξελικτική πορεία, με κύριο στόχο την προσφορά ολοκληρωμένων επικοινωνιακών υπηρεσιών προς τους πελάτες της. Αυτή η εξελικτική πορεία δημιούργησε μια μοναδική δυναμική εμπειρία καθώς και τεχνογνωσία στο χώρο της διαφήμισης και της επικοινωνίας.

Στα πλαίσια του έργου…

Η εταιρία συμμετέχει στην Κοινοπραξία ως εταίρος σε ό,τι αφορά το κομμάτι του μαρκετινγκ, της δημιουργίας των διαφημίσεων, της ανάλυσης περιεχομένου και της διεξαγωγής των συνεντεύξεων και των πειραμάτων. Συγκεκριμένα:

Ο κος Κεραμίτσης Νικόλαος είναι απόφοιτος της Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με μεταπτυχιακό τίτλο στο Marketing. Αποφοίτησε το 1988 από Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στη συνέχεια πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο La Jolla του Σαν Ντιέγκο, της Καλιφόρνια των Η.Π.Α, απ’ όπου και αποφοίτησε το 1994. Τα έτη 1991-1992 εργάστηκε ως υπεύθυνος Marketing στην Κ.Α.Ε. ΑΡΗΣ. Στη συνέχεια εργάστηκε ως Υπεύθυνος Ανάπτυξης δικτύου εξωτερικών πωλήσεων τα έτη 1993-1994 στην εταιρεία ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Α.Ε. και ύστερα τα έτη 1995-1996 ως Υπεύθυνος πωλήσεων Βορείου Ελλάδος στην εταιρεία FILMNET A.E. Το 1994 ίδρυσε την ατομική επιχείρηση ΚΕΡΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ η οποία τροποποιήθηκε στη σημερινή MMS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. όπου μέχρι και σήμερα ο ίδιος είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του έχει αποκτήσει εμπειρία στη Διαχείριση και υλοποίηση έργων και δράσεων του Δημοσίου Τομέα και του Ιδιωτικού Τομέα. Επίσης, έχει εμπειρία στη στήριξη και ανάπτυξη τους, και τη σύνδεση καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Τέλος είναι μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Η κα Μπούχλια Ειρήνη είναι απόφοιτη της σχολής Έργων Υποδομής του ΤΕΙ Σερρών.  Αποφοίτησε από τη σχολή το 1991 και στη συνέχεια εργάστηκε στην ατομική εταιρεία ΚΕΡΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ στο τμήμα Marketing. Από το 2005 έως και σήμερα είναι Αντιπρόεδρος της MMS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε και υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής της έχει αποκτήσει εμπειρία στη Διαχείριση και υλοποίηση έργων και δράσεων του Δημοσίου Τομέα και του Ιδιωτικού Τομέα, καθώς ορίζεται ως υπεύθυνη διαχείρισης ποιότητας στην πλειονότητα των έργων που έχει αναλάβει η MMS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.. Επίσης, έχει εμπειρία στη στήριξη και ανάπτυξη τους, και τη σύνδεση καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Παράλληλα διαθέτει εμπειρία στη Διαχείριση και υλοποίηση έργων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, INTERREG καθώς επίσης και στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ».

Ο κος Χαντζιάρας Δημήτριος είναι πτυχιούχος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Απασχολείτε από το 2014 έως και σήμερα στην MMS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Επίσης απέκτησε πιστοποιητικού γνώσεων από την TUV HELLAS με τίτλο «Πωλητής – Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς Εμπορίου». Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του έχει αποκτήσει  εμπειρία στη διαχείριση των Οικονομικών Συναλλαγών της εταιρείας τόσο με Ιδιωτικούς, όσο και με Δημόσιους Φορείς. Επίσης έχει αποκτήσει εμπειρία στην επικοινωνία με τα ΜΜΕ για την Οργάνωση και προβολή δράσεων που έχει υλοποιήσει η ΜΜS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Ο κος Παπαθανασίου Χρήστος είναι γραφίστας, πτυχιούχος Γραφικής επικοινωνίας και Animation. Αποφοίτησε το 1997 από το IEK Πυθαγόρας και συνέχισε τις σπουδές του στην Αγγλία στο Πανεπιστήμιο του Wolverhampton. Από εκεί αποφοίτησε το 1999 με Μπάτσελορ Γραφικής επικοινωνίας και συνέχισε στο ίδιο πανεπιστήμιο με  σπουδές κινουμένου σχεδίου. Αποφοίτησε με Μπάτσελορ στο Animation το 1999 και στη συνέχεια ασχολήθηκε ως Freelance Γραφίστας στην Αγγλία και στην Ελλάδα έως το 2004 όπου εργάστηκε στη εταιρεία ΓΡΑΦΟΤΥΠ, το 2007-2011 στη Topmage-Orange και από το 2013  έως σήμερα στην ΜΜS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του έχει αποκτήσει εμπειρία στη γραφική επικοινωνία και στο σχεδιασμό εντύπων και πολυμέσων. Επιπλέον διαθέτει γνώση των παρακάτω προγραμμάτων: Γνώση Αdobe illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Design, Quark Xpress, Corel, Freehand. Καθώς και γνώση Pre-press (Τυπογραφία).

Ο κος Τσίτσιλας Ιωάννης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανικός Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, με μεταπτυχιακές σπουδές στις “Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου” στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Εργάζεται στην εταιρεία MMS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. από τον Απρίλιο του 2019 έως σήμερα. Έχει εργαστεί επίσης ως Προγραμματιστής Front-End Web Developer & Designer στην εταιρία “Dataspot” στην Θεσσαλονίκη την περίοδο 10/2016 έως 04/2019, ως Καθηγητής Πληροφορικής σε Φροντιστήριο της Θεσσαλονίκης την περίοδο 02/2018-10/2018, ως Προγραμματιστής και Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής & Δικτύων στην εταιρία “EPI SYSTEMS AE” στην Θεσσαλονίκη την περίοδο 05/2015-08/2016 και ως Προγραμματιστής Web Developer στην εταιρία “ΕBM ΤEAM” στην Θεσσαλονίκη την περίοδο 02/2014-04/2015. Οι τομείς εξειδίκευσής τους σχετικά με τις γλώσσες προγραμματισμού είναι οι HTML, CSS, JavaScript, jQuery, PHP, MySQL, Bootstrap, Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, και σχετικά με τις Εφαρμογές: Microsoft Office, SharePoint, CMS (WordPress, Joomla), E-commerce ( Cs-Cart, Woocommerce), βασικές γνώσεις Adobe Photoshop


ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ, ΑΠΘ

To Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο. Το κυρίως campus βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και εκτείνεται σε μία έκταση περίπου 430.000 m2, ενώ ορισμένες από τις εγκαταστάσεις του, είτε εκπαιδευτικές είτε διοικητικές, βρίσκονται εκτός της πανεπιστημιούπολης ή σε άλλες πόλεις.

Συνολικά περιλαμβάνει 10 σχολές, που συγκροτούνται από 40 τμήματα και 1 μονοτμηματική σχολή. Στο ΑΠΘ λειτουργούν 41 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών και 92 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε μεμονωμένα τμήματα, αλλά και διατμηματικά, διαπανεπιστημιακά και διεθνή. Υπάρχουν ακόμη 23 συνεργασίες με ξένα Ιδρύματα για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, Ελλήνων και ξένων υποψήφιων διδακτόρων με συνεπίβλεψη. Στις Σχολές και στα Τμήματα του φοιτούν σήμερα 73.930 φοιτητές. Tο Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) ανέρχεται σε 2.024 άτομα, το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δ.Π.) σε 287 άτομα και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό σε 53.

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ιδρύθηκε το 1991 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΠΔ 331/29-7-91) με αποστολή να παρέχει την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική γνώση για άσκηση της Δημοσιογραφίας, να ερευνά θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, καθώς και να συμβάλλει στην κατοχύρωση του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος. Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο με τις επιμέρους κατευθύνσεις:α0 Δημοσιογραφίας και β) Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ συμμετέχει ενεργά σε πληθώρα χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Το νεοσύστατο Εργαστήριο Ψηφιακού Μάρκετινγκ και Στρατηγικής Επικοινωνίας, διευθύνεται από τον Καθηγητή κύριο Γιώργο Τσουρβάκα, και έχει στόχο την ανάπτυξη διεπιστημονικής μελέτης στο πεδίο του Μάρκετινγκ Επικοινωνιών με έμφαση στο Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ.

Στα πλαίσια του έργου…

Το εργαστήριο συμμετέχει στην Κοινοπραξία ως εταίρος σε ό,τι αφορά το κομμάτι του μαρκετινγκ, της δημιουργίας των διαφημίσεων, της ανάλυσης περιεχομένου και της διεξαγωγής των συνεντεύξεων και των πειραμάτων. Συγκεκριμένα:

Ο Γιώργος Τσουρβάκας είναι Καθηγητής στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ψηφιακού Μάρκετινγκ και Στρατηγικής Επικοινωνίας και διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος από το 2018 έως το 2020. Τα πεδία έρευνας του κ. Τσουρβάκα είναι το Media Economics και Media Management πάνω στα οποία έχει συγγράψει δεκάδες κεφάλαια βιβλίων και έχει δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά καθώς και ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια. Στο ερευνητικό έργο Neuromkt ο κύριος Τσουρβάκας είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος για το ΑΠΘ και ουσιαστικά θα καθοδηγήσει την ερευνητική ομάδα στην αναζήτηση πληροφοριών, την εφαρμογή καλών πρακτικών, την ανάλυση των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Η Ιωάννα Υφαντίδου είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ όπου εργάζεται ως Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια ενώ παράλληλα παραδίδει μαθήματα στο Liverpool John Moores University του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πεδίο έρευνας της κ. Υφαντίδου είναι το neuromarketing με έμφαση στην εταιρική υπευθυνότητα και την διαφήμιση. Συγκεκριμένα, έχει εργαστεί σε τρία ερευνητικά έργα όπου χρησιμοποίησε μεθόδους neuromarketing για την ανάλυση συσκευασιών, ιστοσελίδων και την αξιολόγηση του βαθμού ικανοποίησης των καταναλωτών. Στο έργο Neuromkt η κυρία Υφαντίδου θα έχει ενεργό ρόλο στην επιλογή των προϊόντων που θα διαφημιστούν, τη δημιουργία των διαφημιστικών μηνυμάτων, την διενέργεια συνεντεύξεων και την διεξαγωγή των πειραμάτων EEG και eye-tracking.

Ο Κυριάκος Ρίσκος είναι υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ, με ερευνητικό πεδίο το Μάρκετινγκ και τη Συμπεριφορά του Καταναλωτή στα Νέα Μέσα. Το πεδίο του κυρίου Ρίσκου συνδυάζει τα Οικονομικά με το Μάρκετινγκ και την Πληροφορική, ενώ έχει εργαστεί ως ερευνητής σε ένα ακόμη ερευνητικό έργο που χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του eye-tracking για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συσκευασιών προϊόντων. Στο ερευνητικό έργο Neuromkt θα απασχοληθεί ως ερευνητής για την διεξαγωγή των συνεντεύξεων και των πειραμάτων EEG και eye-tracking.


ΜΑΣΟΥΤΗΣ

Tο 1976, ο ιδρυτής της εταιρείας κ. Διαμαντής Μασούτης εγκαινίασε το πρώτο κατάστημα της αλυσίδας στην οδό Κ. Κρυστάλλη, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Σήμερα, η εταιρεία
Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο καταστημάτων στη Βόρεια Ελλάδα και σημαντική θέση στο χώρο του λιανικού εμπορίου, ενώ σε πανελλαδικό επίπεδο βρίσκεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες αλυσίδες. Με 268 καταστήματα, 245 σούπερ μάρκετ, 22 καταστήματα χονδρικής Cash & Carry, και ένα κέντρο αποθήκευσης και διανομής στο Καβαλάρι καλύπτει γεωγραφικά όλες τις περιφέρειες της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, τη Φθιώτιδα, την Εύβοια και τα νησιά Θάσο, Λήμνο, Λέσβο και Χίο. Απασχολεί περισσότερους από 6.700 εργαζόμενους, Η Διαμαντής Μασουτης Α.Ε. ακολουθεί στρατηγική ανάπτυξης και έχει σαν κύριο στόχο τη συνεχή εξέλιξη και βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών της. Αποτέλεσμα της στρατηγικής αυτής είναι η συνεχής ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων της εταιρίας αλλά και η βελτίωση του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της.

Σε ένα ιδιαίτερα προκλητικό περιβάλλον η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. προσπάθησε να χτίσει ένα δίκτυο καταστημάτων το οποίο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών της εγκαινιάζοντας νέα καταστήματα σε στρατηγικές τοποθεσίες, ανακαινίζοντας παλαιότερα και μεταφέροντας ήδη υπάρχοντα καταστήματα της σε νέες πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Για την αποτελεσματική εφαρμογή της επιχειρησιακής στρατηγικής της εταιρίας, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί
η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία καλύπτουν όλες τις επιχειρησιακές διαδικασίες της εταιρίας και στηρίζουν τη λήψη αποφάσεων σε όλο το εύρος των λειτουργιών της (Sap, Qlikview-MasInfo, Scan & Shop, Queue busting).

Η εταιρεία επενδύει συνεχώς στη σύγχρονη τεχνολογία και στην καινοτομία. Βλέποντας την ανάγκη που δημιουργείται για νέους τρόπους επικοινωνίας μέσα από τα κινητά τηλέφωνα νέας τεχνολογίας η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. είναι η πρώτη μεγάλη εταιρεία στο χώρο της στην Ελλάδα, που δημιούργησε εφαρμογή για smartphones (iOS και Android). Η εφαρμογή masoutis είναι μια καινοτομία στον τομέα των σούπερ μάρκετ με πολλές υπηρεσίες και δυνατότητες για τον χρήστη.
Παράλληλα με την νέα εφαρμογή, πραγματοποίησε την ανανέωση του εταιρικού website www.masoutis.gr χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες τεχνικές και τεχνολογίες ώστε να παρουσιάσει ένα συνδυαστικό αποτέλεσμα σύγχρονης αισθητικής, ευχάριστης περιήγησης και ταχείας εμφάνισης δυναμικού περιεχομένου.

Τέλος αυτό που χαρακτηρίζει και διαφοροποιεί την Διαμαντής Μασούτης είναι οι αξίες της και οι άνθρωποί της, οι οποίοι αποτελούν το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Για έξι συνεχόμενα έτη (2012 έως 2017) η εταιρία διακρίνεται ανάμεσα στις επιχειρήσεις με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, από το Great Place to Work Institute Hellas. Σύμφωνα με το ινστιτούτο ο βασικός παράγοντας για αυτή τη διάκριση είναι η εμπιστοσύνη. Περίπου το 30% των υπαλλήλων της εταιρίας εργάζονται για περισσότερα από 15 χρόνια στη εταιρία γεγονός που αποδεικνύει την ικανότητά της να δημιουργεί μακροχρόνιες σχέσεις δέσμευσης και εμπιστοσύνης.

Στα πλαίσια του έργου…

Η εταιρία συμμετέχει στην Κοινοπραξία ως εταίρος θα συμβάλλει από την πλευρά ως εν δυνάμει
πελάτης για την αξιοποίηση του μηνύματος θέτοντας περιορισμούς και προδιαγραφές από την πλευρά του
πελάτη.

Ο Σάββας Τορτοπίδης είναι πτυχιούχος Πληροφορικής, εργάζεται στην αλυσίδα supermarket Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. 21 συναπτά έτη και, πλέον, κατέχει τη θέση του Διευθυντή Πληροφορικής. Έχει επιμεληθεί τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των κύριων υποδομών Πληροφορικής της εταιρείας, εξασφαλίζοντας την υψηλή διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία που χρειάζονται τα 333 καταστήματα, το κέντρο αποθήκευσης και διανομής και το κέντρο διοίκησης, υλοποιώντας, παράλληλα, λύση Disaster Recovery μεταξύ των δύο ιδιόκτητων Data Center της εταιρείας.

Ο Κυριάκος Παντουβάκης εργάζεται ως Analytics Manager στο τμήμα Πληροφορικής της εταιρίας Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. τα τελευταία 21 χρόνια. Οργανώνει και διανέμει πληροφορίες στους σχετικούς χρήστες με τη χρήση προγραμμάτων όπως  Qlikview, MS Sharepoint, SAP R3, SAP BW, SAP BO, Oracle, MySQL, SQL. Είναι πτυχιούχος Οικονομικών (2001) και κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής (2007). Έχει παρακολουθήσει μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών σεμιναρίων σχετικά με τη Διαχείριση Έργων, Επεξεργασία Μεγάλων Δεδομένων, Αποτελεσματική Αναφορά Επιχειρήσεων κ.α.

Η Βαλασία Πανικίδου είναι πτυχιούχος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων (MIS) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχει 19 χρόνια εμπειρία στον κλάδο των Super Market και εργάζεται ως Strategic Pricing Analyst στην εταιρεία Διαμαντής Μασούτης S.A.

Η Μαρία Ράμτσιου είναι πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Απόκτησε το μεταπτυχιακό τίτλο MSc in Business Economics, Finance & Banking από το University of  Portsmouth της Αγγλίας. Από το 2006 εργάζεται στην εταιρία Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. Ξεκίνησε την πορεία της από το τμήμα Τριγωνικών Πωλήσεων και Franchising και από το 2010 απασχολείται στο Marketing Department και συγκεκριμένα στο Digital Marketing. Κατά το διάστημα αυτό έχει παρακολουθήσει συνέδρια όπως All things Facebook & Instagram και Social Media Conference.

Η Ελευθερία Μάττα είναι πτυχιούχος του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και απόφοιτος του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Πληροφορική και Διοίκηση», των τμημάτων Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εργάζεται στην εταιρία Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ως Data Analyst. Παλαιότερα έχει εργαστεί σε φροντιστήρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως καθηγήτρια πληροφορικής.