ΕΕ1. Ανάλυση χρηστών και απαιτήσεις του συστήματος

Η MMS θα είναι ο υπεύθυνος φορέας της ΕΕ1. Η MMS και το ΑΠΘ θα συμβάλλουν στην ανάλυση των χρηστών και στην κατάρτιση των απαιτήσεων τους. Tο ΕΚΕΤΑ και το ΑΠΘ θα συμβάλλουν στην εξαγωγή των απαιτήσεων του συστήματος από τις απαιτήσεις χρήστη και στην έρευνα αγοράς και αξιολόγηση αισθητήρων ΕΤ και ΗΕΓ. Ο ΜΑΣΟΥΤΗΣ θα συμβάλει με τους περιορισμούς που απορρέουν από το περιβάλλον μιας επιχείρησης σχετικής με το χώρο των καταστημάτων supermarkets και το είδος του μηνύματος.

EE2. Μελέτη, Ανάλυση Περιεχομένου και Δημιουργία Μηνύματος

Υπεύθυνος φορέας της ενότητας θα είναι το ΑΠΘ. Τα μηνύματα θα δημιουργηθούν από την MMS σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του ΑΠΘ που θα καθοδηγεί την ομάδα ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι διαχειρίσιμο από τις συσκευές καταγραφής κίνησης ματιού και ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος για την παραγωγή αξιοποιήσιμων αποτελεσμάτων. Ο ΜΑΣΟΥΤΗΣ θα συμβάλλει από την πλευρά ως εν δυνάμει πελάτης για την αξιοποίηση του μηνύματος θέτοντας περιορισμούς και προδιαγραφές από την πλευρά του πελάτη. Τέλος, το ΕΚΕΤΑ θα συμβάλλει, ως κατασκευαστής του συστήματος, θέτοντας περιορισμούς και προδιαγραφές στη φύση του μηνύματος από τεχνολογική σκοπιά.

EE3. Λογισμικό Διασύνδεσης Συσκευών

Το ΕΚΕΤΑ, ως ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας, θα αναλάβει την δημιουργία του λογισμικού διασύνδεσης των συσκευών ανίχνευσης κίνησης ματιού και καταγραφής ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος, ενώ οι υπόλοιποι εταίροι θα καθορίσουν τους περιορισμούς που απορρέουν από το περιβάλλον χρήσης του μηνύματος.

EE4. Πολυτροπική Διεπαφή Εγκεφάλου – Υπολογιστή με χρήση αισθητήρων ΕΤ και ΗΕΓ

Το ΕΚΕΤΑ, ως ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας, θα αναλάβει την δημιουργία και υλοποίηση των αλγορίθμων εκτίμησης Ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης και την σχεδίαση της διεπαφής. Η MMS, σε συνεργασία με το ΑΠΘ, θα συμβάλει στον σχεδιασμό της διεπαφής ως προς την χρηστικότητα και την εμπειρία του χρήστη. Τέλος, ο ΜΑΣΟΥΤΗΣ θα συμβάλλει από την οπτική του πελάτη που θέλει να διαφημίσει το προϊόν.

EE5. Πιλοτικές εφαρμογές και αξιολόγηση του συστήματος

Ο ΜΑΣΟΥΤΗΣ θα είναι υπεύθυνος φορέας της ΕΕ5 συμβάλλοντας στη προετοιμασία και τη διεξαγωγή των πιλοτικών δοκιμών. Ενώ σε συνεργασία με την MMS θα συμβάλλουν στην αξιολόγηση του συστήματος. Τέλος, το ΕΚΕΤΑ και το ΑΠΘ θα έχουν υποστηρικτικό ρόλο κατά την διεξαγωγή των δοκιμών.

EE6. Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου για την εμπορική αξιοποίηση του συστήματος

Η MMS θα είναι ο υπεύθυνος φορέας της ΕΕ6 εκπονώντας το επιχειρηματικό σχέδιο εκμετάλλευσης του συνολικού συστήματος. Ενώ ο ΜΑΣΟΥΤΗΣ θα εκπονήσει μικρότερης κλίμακας σχέδια που θα αφορούν τα εξεταζόμενα προϊόντα και τα αποτελέσματα των πιλοτικών δοκιμών.