1 Μαρτίου, 2023/ Νέα

Στην νέα μας εργασία προτείνουμε ένα νέο υπολογιστικό εργαλείο για την αναγνώριση των γνωστικών και συναισθηματικών διεργασιών του εγκεφάλου όταν ο συμμετέχων (καταναλωτής) παρακαλουθεί διαφημιστικά μηνύματα. Η αναγνώριση των παραπάνω διεργασιών γίνεται με την χρήση ΗΕΓ σημάτων και ενός νέου υπολογιστικού εργαλείου. Το πιο κρίσιμο στοιχείο της προσέγγισής μας είναι ο προτεινόμενος αλγόριθμος ταξινόμησης που βασίζεται σε ένα σχήμα ταξινόμησης αραιής αναπαράστασης. Τα πειράματα σε ένα δημοσίως διαθέσιμο σύνολο δεδομένων νευρομάρκετινγκ καταδεικνύουν τη χρησιμότητα του εργαλείου μας. Η εργασία μας δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Sensors και είναι διαθέσιμη ιστοδελίδα του περιοδικού Sensors.

Share this Post