1 Νοεμβρίου, 2021/ Νέα

Η ηλεκτροεγκεφαλογραφία (EEG) και η ηλεκτροοφθαλμογραφία (EOG) είναι δημοφιλείς τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση γνωστικών διεργασιών κάνοντας χρήση βιοσημάτων. Παρόλη την ανάπτυξη που έχουν γνωρίσει αυτές οι τεχνικές τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να προκαλούν μια μικρή δυσφορία στους συμμετέχοντες λόγω του πλήθους των απαιτούμενων ηλεκτροδίων. Συνεπώς αυξάνεται περαιτέρω το ενδιαφέρον για την δημιουργία κοινών συστοιχιών EOG+EEG με μικρό πλήθος ηλεκτροδίων. Στο νέο μας άρθρο που δημοσιεύτηκε στο 43ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο της IEEE EMBC, προτείνουμε μια μέθοδο χωρικού φιλτραρίσματος για την αξιόπιστη εξαγωγή σημάτων EOG από ένα μειωμένο σύνολο μετωπικών ηλεκτροδίων EEG.

Σύνδεσμος άρθρου: https://doi.org/10.1109/embc46164.2021.9630320

Share this Post