22 Φεβρουαρίου, 2021/ Νέα

Έξι μήνες μετά την έναρξη του NeuroMkt, έκλεισε ο κύκλος εργασιών που αφορούσε την πρώτη ενότητα εργασίας. Οι εταίροι της κοινοπραξίας, σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες από τον χώρο του marketing, προσδιόρισαν με σαφήνεια τις λειτουργικές απαιτήσεις και καθόρισαν τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. Αναφορικά με τις λειτουργικές απαιτήσεις, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις νοητικές διεργασίες και φυσιολογικές αποκρίσεις που μπορούν να αναγνωριστούν κάνοντας χρήση EEG και Eye Tracking και αποτελούν κυρίαρχο αντικείμενο μελέτης στον τομέα του marketing. Στο δεύτερο σκέλος που αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές, προσδιορίστηκαν όλες οι συνθήκες και μέθοδοι ώστε να προσβλέπουν σε ένα αρθρωτό σύστημα, εύκολα επεκτάσιμο, ικανό να συγχρονίσει ετερογενείς ροές δεδομένων, όπως αυτές θα προκύπτουν από τις συσκευές καταγραφής της φυσιολογίας που επιμελώς επιλέχθηκαν, με ακρίβεια συγχρονισμού που αγγίζει χιλιοστό του δευτερολέπτου.

Αναλυτικότερες πληροφορίες βρίσκονται στα παραδοτέα του έργου.

Μείνετε συντονισμένοι!

Share this Post