10 Μαρτίου, 2021/ Νέα

Κάθε μελέτη που περιλαμβάνει την παρακολούθηση και καταγραφή της φυσιολογίας του ανθρώπου ξεκινά με το ίδιο ερώτημα, “Ποια συσκευή να επιλέξω;”. Δυστυχώς η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν είναι εύκολη καθώς πολλοί παράγοντες (π.χ. ευκολία στη χρήση, συχνότητα δειγματοληψίας, ποιότητα των μετρήσεων, λογισμικό που συνοδεύει τη συσκευή κ.α.) παίζουν ρόλο στην επιλογή των κατάλληλων αισθητήρων. Η βασική τακτική για την επιλογή των καταλληλότερων αισθητήρων γίνεται μέσα από την ιεράρχηση των απαιτήσεων που θέτουμε εμείς οι ίδιοι και ανάλογα με το πρόβλημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Στο παραδοτέο [Π1.2] θα βρείτε την ιεράρχηση των απαιτήσεων του NeuroMkt που αφορούν με τις συσκευές και όλη την τεκμηρίωση που οδηγεί στην επιλογή των καταλληλότερων.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα νέα!

Share this Post